NM XLNT Bình Hưng – Khoan dẫn và ép cọc

NM XLNT Bình Hưng – Khoan dẫn và ép cọc

  • Cải thiện môi trường nước Hồ Chí Minh
  • Giai đoạn 2, gói thầu J: Mở rộng nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng, Bình Chánh
  • Địa điểm: Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
  • Chủ đầu tư/ Tổng thầu: Công ty cơ khí và xây dựng Posco
  • Thời gian: 2015-2016
  • Hạng mục công việc: Thi công khoan dẫn D400 và ép cọc PC D450