Sài Gòn Sport City – Thi công cọc và phần sàn cho Nhà mẫu