Tại sao chọn chúng tôi

Với quy mô trên
Thực hiện trên
Doanh thu trên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NEGEN được thành lập năm 2015 và chuyển đổi mô hình từ công ty TNHH thành công ty Cổ Phần kể từ tháng 03/2022. Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, đã thi công nhiều công trình trên tất cả các lĩnh vực của ngành xây dựng: Công trình giao thông, công trình hạ tầng - kỹ thuật, công trình dân dụng…

Đối với Công ty nhân lực là tài sản quý giá, là yếu tố nền tảng và then chốt cho sự phát triển nội lực mạnh mẽ của Công ty. Quan điểm quản trị nhân sự của Công ty là tạo dựng một môi trường làm việc hiệu suất cao, kết nối và phát huy tất cả sức mạnh cá nhân tạo thành sức mạnh tập thể để cùng phát triển doanh nghiệp một cách bền vững, cải thiện các điểm yếu bằng các chương trình đầo tạo, hưỡng dẫn, kèm cặp và cố vấn, trao đổi chia sẻ trong công việc để phát triển nguồn lực nội tại. Công ty khuyến khích khám phá năng lực không giới hạn của bản thân. Mọi nỗ lực cống hiến của nhân viên đầu được ghi nhận.

Các dự án tiêu biểu


Đối tác & Khách hàng