Lĩnh vực hoạt động

Thành công khởi nguồn từ những nỗ lực, cam kết, xây dựng niềm tin vào chất lượng, tiến độ và sự chuyên nghiệp trong hệ thống quản lý, NEGEN đang từng bước phát triển vững vàng để trở thành nhà thầu chính và tổng thầu trong các dự án hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông, nền móng công trình, xử lý nền đất yếu, xây dựng dân dụng công nghiệp và công trình thủy lợi.