KCN Nhơn Trạch – Xưởng Polyester số 2 – Khoan hạ cọc D600