Kênh Tham Lương – Bến Cát – Hạng mục: Cọc xi măng đất