Tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Bóc tách khối lượng, lập dự toán hồ sơ dự thầu.Lập biện pháp thi công dự án.Lập tiến độ thi công.Khảo sát hiện trạng dự án.Triển khai bản vẽ shopdarwing.Hồ sơ nghiệm thu/ thanh quyết toán dự án.Hỗ trợ Ban điều hành dự án [...]

CHUYÊN VIÊN MUA HÀNG – QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tổng hợp kế hoạch mua hàng của dự án. Triển khai thực hiện cung ứng. Báo cáo định kì cho quản lý trực tiếp;Kiểm soát danh mục mua hàng, so sánh giá, lập kế hoạch cung ứng;Tìm kiếm và xây dựng các nhà cung cấp theo danh mục mua [...]

CHUYÊN VIÊN DỰ TOÁN / ĐẤU THẦU

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập kế hoạch chi phí, dự toán dự thầuLập hồ sơ dự thầu: Hồ sơ thương mại, kỹ thuật. Thương thảo và đàm phán hợp đồng.Tham gia hồ sơ thanh quyết toán A-B và nội bộ Hỗ trợ Ban điều hành dự án trong giai đoạn [...]

KỸ SƯ AN TOÀN LAO ĐỘNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm và thực hiện các công tác an toàn lao động và môi trường trên công trường, trang thiết bị bảo hộ lao động;Báo cáo cho Chỉ Huy Trưởng/ Giám Đốc dự án/Trưởng ban An toàn;Tiếp cận công trường để đánh giá tình hình công trường hiện tại [...]

Kỹ Sư Trắc Đạc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện công tác đo đạc, trắc địa các công trình của công ty. Sử dụng thành thạo máy trắc đạc.Cập nhật, nắm vững tất cả các bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công có liên quan, các thay đổi thiết kế, bản vẽ được phê duyệt.Thực [...]

VỊ TRÍ – KỸ SƯ QA/QC/SHOPDRAWING

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập thuyết minh và bản vẽ, tiến độ biện pháp thi công theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu;Lập dự toán, bóc tách khối lượng, lập tiến độ chi tiết trong hạng mục công trình và toàn bộ công trình;Thực hiện hồ sơ chất lượng, hoàn công hạng mục công [...]

VỊ TRÍ – KỸ SƯ MEP

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Triển khai, giám sát các hạng mục thi công MEP;Giám sát các đội thi công MEP, nhà thầu;Giám sát theo dõi sử dụng nguồn vật tư, thiết bị;Bóc tách khối lượng vật tư thiết bị;Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tại công trường và dự án;Thực hiện [...]

VỊ TRÍ – KỸ SƯ HIỆN TRƯỜNG (QA/QC)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Đọc bản vẽ, triển khai công tác thi công ngoài hiện trường;Lập bản vẽ, tiến độ biện pháp thi công theo yêu cầu của BĐH;Bóc tách khối lượng, lập tiến độ chi tiết trong hạng mục công trình và toàn bộ công trình;Thực hiện hồ sơ chất lượng, nghiệm thu;Kiểm [...]

VỊ TRÍ – CHỈ HUY TRƯỞNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Triển khai công tác thi công ngoài hiện trường cho kỹ sư hiện trường, thầu phụ, tổ đội;Kiểm tra bản vẽ, lập tiến độ, kiểm tra biện pháp thi công của dự án đệ trình CĐT;Kiểm tra hồ sơ chất lượng, nghiệm thu;Kiểm tra, theo dõi lũy kế khối [...]

VỊ TRÍ – GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

CÁC TRÁCH NHIỆM CHÍNH Tổ chức Quản Lý Dự Án xây dựng hạ tầng, thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do cấp trên giao;Tiếp nhận yêu cầu triển khai hợp đồng, tổ chức xây dựng bộ hồ sơ triển khai dự án (biện pháp thi công, dự toán [...]

Chuyên viên tuyển dụng và truyền thông

Bộ phận: Phòng Hành Chính Nhân sự Địa điểm làm việc: 75 Phạm Đôn Lễ, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM Hình thức làm việc: trực tiếp và Online