Tuyến tránh tỉnh lộ 868 – Cai Lậy – Tiền Giang

Tuyến tránh tỉnh lộ 868 – Cai Lậy – Tiền Giang

  • Thi công xây dựng hạ tầng giao thông Tuyến tránh tỉnh lộ 868 – Cai Lậy – Tiền Giang
  • Địa điểm: Huyện Cai Lậy, Tiền Giang
  • Chủ đầu tư: Công Ty Cp Vật Tư Thiết Bị & Xây Dựng Công Trình 624
  • Thời gian: 2017-2018
  • Hạng mục công việc: Thi công hệ thống cống băng đường; cầu qua kinh và đường

tinh-lo