KĐT Palm – Hoàn thiện mặt đường số 2

KĐT Palm – Hoàn thiện mặt đường số 2

 1. Thi công bó vỉa đường/ Road kerb: 2,932md;
 2. Thi công kết cấu lề bộ hành/ Footpath structure:
  1. Betong 25MPa dày 150mm/ 150mm thick Reinforced Concrete Grade 25 slab: 5,864m2;
  2. Cung cấp và lắp đặt gạch xi măng tự chèn dày 10cm/ Supply and installation of cements bricks 10cm thick: 5,864m2;
 3. Thi công hệ thống chiếu sáng/ Street lighting:
  1. Trụ đèn đơn 9m/ Lighting pole 9m: 36 trụ
  2. Tủ đèn chiếu sáng/ Street light panel:1 tủ