KDC Palm City – Hạ tầng kỹ thuật Zone B

KDC Palm City – Hạ tầng kỹ thuật Zone B

  • Thi công hạng mục Hạ tầng khu dân cư Zone B – Dự án Palm City
  • Địa điểm: Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
  • Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Nam Rạch Chiếc (Liên danh Keppel + Tiến Phước + Trần Thái)
  • Thời gian: 2019
  • Hạng mục công việc: Thi Công hệ thống hạ tầng, gói 2: đường số 1; đường số 3 và đường số 8;