KDC Palm City – Kè Sông Zone A

KDC Palm City – Kè Sông Zone A

  • Thi công hạng mục kè sông Zone A – Dự án Palm City
  • Địa điểm: Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
  • Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Nam Rạch Chiếc (Liên danh Keppel + Tiến Phước + Trần Thái)
  • Thời gian: 2018-2019
  • Hạng mục công việc: Thi Công hệ thống kè sông Giồng Ông Tố – zone A