Chuyên viên tuyển dụng và truyền thông

Chuyên viên tuyển dụng và truyền thông

Bộ phận: Phòng Hành Chính Nhân sự

Địa điểm làm việc: 75 Phạm Đôn Lễ, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM

Hình thức làm việc: trực tiếp và Online

Chia sẻ