Xây dựng hạ tầng

ha-tang-ky-thuat-2

XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP – ĐÔ THỊ

  • Đường giao thông
  • Hệ thống mương, cống thoát nước
  • Hệ thống cấp thoát nước
  • Hệ thống điện trung, hạ thế
  • Hệ thống chiếu sang
  • Hệ thống thông tin liên lạc
  • Công viên cảnh quan
  • San lấp mặt bằng