Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

cong-trinh-dan-dung-2

XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

  • Thi công phần thô và hoàn thiện công trình nhà ở
  • Xây dựng các công trình tiện ích khu dân cư
  • Thi công bảng quảng cáo kích thước lớn (Bill board)