Xử lý nền đất yếu

xy-ly-nen-dat-yeu

XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU

  • Cọc xi măng đất
  • Bấc thấm kết hợp gia tải thường
  • Bấc thấm kết hợp hút chân không