Xây dựng công trình thủy lợi

cong-trinh-thuy-loi

Xây dựng công trình thủy lợi

  • Kè bảo vệ bờ sông.