Dự án Metro City

Dự án Metro City

Gói thầu: Thi công xử lý nền và xây dựng hệ thống hạ tầng đường Phạm Hữu Lầu và khu vực 2-1

Chia sẻ